Dýchací přístroj izolační

Izolační vzduchový dýchací přístroj s otevřeným okruhem, který poskytuje úplnou nezávislost na okolním prostředí. To znamená, že dýchací přístroje umožňují pohyb v prostorech s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru, kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin. 
Přístroj se skládá z: tlakové lahve, nosiče tlakové lahve, plicní automatiky, horního závěsu, vrapové hadice, ochranné masky Scoot a krytu dýchacího přístroje. 

Doba ochrany hasiče

při středně těžké námaze cca 25minut.
 

Kontakt na trenéry

František Panc: 

733 703 446

Jakub Dlouhý: 

605 845 496

Petr Dlouhý: 

733 300 318