Ford Transit

Dopravní automobil je určen pro přepravu hasičů a nezbytného požárního příslušenství na místo zásahu. V tomto vozidle může být přepraveno najednou 6 hasičů. Vozidlo je tudíž využíváno převážně na technické zásahy  

Kontakt na trenéry

František Panc: 

733 703 446

Jakub Dlouhý: 

605 845 496

Petr Dlouhý: 

733 300 318