Ford Transit

Dopravní automobil je určen pro přepravu hasičů a nezbytného požárního příslušenství na místo zásahu. V tomto vozidle může být přepraveno najednou 6 hasičů. Vozidlo je tudíž využíváno převážně na technické zásahy  

Share |